contirlogo200

Kompanigatan 5

Box 3085, 550 03 Jönköping

Tel: 036-18 56 56

 

 

 

 

 

Miljö

Contir AB skall med utgångspunkt från samhällets miljökrav och företagets egna förutsättningar ta ansvar för att den belastning verksamheten har på miljön minimeras, samt styra vårt miljöarbete mot vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Hushålla med resurser
  • Använda så miljöanpassade produkter som möjligt och påverka våra leverantörer till mer miljöanpassat val av produkter och tjänster.
  • Följa gällande lagstiftning och föreskrifter som berör vår verksamhet
  • Informera och utbilda anställda i miljöarbetet (om gällande lagar, föreskrifter och företagets miljöarbete).
  • Informera våra kunder om vårt miljöengagemang

 

Contir AB är Miljödiplomerade av Jönköpings Kommun.